Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Čebelnjak in vrtna uta

Dolenjske Toplice

2006

Na vrtu enodružinske hiše na nabrežju Sušice ureditev hiše dopolnjuje multifunkcionalen objekt vrtne lope, senčne ute, čebelnjaka, drvarnice in shrambe za orodje. Kompleksen program je zgoščen v objektu s skupno površino 31 m2.

Lesena konstrukcija na obstoječem betonskem podstavku je zasnovana po načelih nizko tehnološke gradnje. Sosledje togih lesenih okvirjev je obdano z lahkotno opno vertikalnih macesnovih letev, razen v prvih dveh poljih, ki sta namnejeni posedanju in čebelarskemu delu na prostem. Tehnično nezahtevno zasnovo zavetrujeta podeskani ravnini strešine in v vertikalni smeri jeklene zatege med okvirji.

Objekt predstavlja reinterpretacijo dolgoletne tradicije ljudskega stavbarstva. Lahkotna oblika strehe, ki spominja na krila, nosi tudi simbolni pomen; čebelnjak je pravzaprav letališče za čebele.


arhitektura

Jože Jaki


naročnik

zasebni


vrsta projekta

neposredno naročilo


uporabna površina

31 m2


foto

Peter Pehani, naročnik, Arhiteka