Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Poslovni stolp AMZS

Tivolska cesta, Ljubljana

2005

Zasnova projekta izhaja iz zahteve, da na izpostavljeni lokaciji zraste sodobna in opazna poslovna stavba za pisarne višje kategorije, ki v prepoznavnost arhtekture vključi impresivno podobo obstoječe betonske nadstrešnice arhitekta Milana Miheliča. Bistvo rešitve je ideja, ki razvija obliko gobaste konstrukcije nadstrešnice v višino, in ji dodaja višinski poudarek, s katerim se nova stavba izvije iz sklopa sosednjih objektov in postane viden znak v prostoru.

 

Jeklena konstrukcija objekta vertikalni raznos obtežbe skoncentrira v odprtih vogalih nadstrešnice, ki s tem ostane popolnoma neobremenjena. Taka zasnova v pritličju zagotavlja neoviran pogled na razvejano risbo ohranjenega nadstreška z obeh uličnih strani, v nadstropjih pa popolnoma fleksibilno organizacijo tlorisa.

Stolp reprezentančnih etaž se koti venca 21m umika skladno z urbanističnimi določili in se s prirezano stranico odziva prostorski situaciji.

 

Projekt predstavlja način ohranjanja arhitekturne dediščine, ki namesto muzealske konzervacije dragoceni objekt integrira v novo arhitekturo in ga s tem trajno zaščiti in zanesljivo ohrani.

arhitektura

Janez Koželj, Jože Jaki, Barbara Žižič


gradbene konstrukcije

Elea iC


naročnik

AMZS Ljubljana, Vavtar inženiring d.o.o.


vrsta projekta

vabljen natečaj 2005, 1. mesto


uporabna površina

3300 m2 bruto