Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Prenova podružne cerkvice

Mali Slatnik pri Novem mestu

2020

Projekt prenove notranjosti podružne cerkve Žalostne matere božje na Velikem Slatniku obsega rekonstrukcijo stropa, kora, prenovo stavbnega pohištva, elektro napeljav, novo osvetlitev in izdelavo nove opreme cerkve. Prenova poteka v sodelovanju s strokovnjakinjo novomeškega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Izvajanje financirajo skoraj izključno le lokalni prebivalci, zato dela potekajo po etapah skladno s finančnimi možnostmi.

Podkonstrukcija novega banjastega stropa je po odstranjeni obstoječi leseni oblogi pritrjena na podkonstrukcijo obstoječe strehe. Robovi novega stropa so odmaknjeni od sten in tako tvorijo fugo, ki artikulira stik nove konstrukcije in obstoječe strukture. V vzdolžnih fugah nameščen LED trak oddaja indirektno ambientalno svetlobo. Osvetlitev cerkvene ladje zagotavlja pet parov enostavnih lestencev v osi ladje. Ročno izdelana steklena senčila na obpletenih vodnikih spominjajo na glažutarske izdelke. Vsi trije oltarji in menza so osvetljeni z ozko omejenimi snopovi reflektorjev.

Nova ograja kora je steklena, masiven hrastov ročaj in predstalja glavno nosilno konstrukcijo ograje.

Neustrezen obstoječ tlak bodo nadomestili kvadratni opečni tlakovci, predvidena je rekonstrukcija kamnite stopnice na vznožju prezbiterija in kamnit tlak zunaj pod zvonikom.

Vsa notranja cerkvena oprema bo preprosta lesena.

arhitektura

Jože Jaki


naročnik

Župnija Novo mesto


vodja projekta za naročnika

Zvone Blažič


vrsta projekta

neposredno naročilo, 2016-2021