Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Natečaj za mestni bazen

Češča vas, Novo mesto

2020

Športno rekreacijski center Češča vas je zasnovan kot prostor objektov velikega merila, ki ga narekuje obstoječ volumen Velodroma. S predvidenim večnamenskim objektom in novim bazenskim kompleksom se tvori novo središče razvijajočega športnega območja. Zato je bazenska zgradba zasnovana kot enovit volumen z jasno geometrijsko obliko. Kvadratna prizma je v pritličju prerezana v osi sever-jug, v nadstropju pa objekt predeli svetlobnik v prečni smeri.

Zasnova objekta sledi jasni delitvi programa: v pritličju bazenski program, v nadstropju telovadni prostori, savne in uprava. V kleti med bazenskimi volumni so tehnični prostori za bazensko tehniko in strojnice objekta.

 

V prvi fazi gradnje so zunanji gradbeni posegi omejeni le na zunanjo teraso na zahodni strani objekta ter tribune iz prefabrikatov belega betona. Na prvi izravnavi se lahko uredi športna igrišča, na primer za košarko in odbojko na mivki. Od tam naprej si proti zahodu sledijo samo še zemeljski posegi.

 

Izvedene izravnave v drugi fazi izkoristimo za gradnjo zunanjega dela kopališkega kompleksa. Ureditev sledi zložnemu padcu terena, s čimer se izognemo visokim zidovom na spodnji strani teras. Naklon terena se izkoristi za zunanje tribune tudi ob spodnjih izravnavah. Terase med seboj povezuje klančina, ki zložno pada skupaj s terenom. Da bi na ozki parceli izkoristili večjo uporabno površino ob bazenu, je le ta potisnjen na severni rob. Ob njem se v smeri padca terena spušča tudi sprehajalna klančina, kar vodoravni rob bazena »dvigne« nad okolico in kopalcu omogoči pogled preko ograje. Za namene zunanjega kopališča se postavi tudi bazenski paviljon s tuši, garderobami, sanitarijami in barom ki deluje kot bariera med parkiriščem in kopališčem.

arhitektura

Jože Jaki, Haris Brčkalija, Neža Jaki, Urban Švegl


naročnik

Mestna občina Novo mesto


vrsta projekta

javni natečaj 2020, priznanje


površina

5.000 m2