Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Natečaj za športno dvorano Portoval

Novo mesto

2011

Bistvo prostorske zasnove predlagane rešitve se opira na obravnavo dveh robov parka z arhitekturo treh teles. Abstraktno okroglo telo arene predstavlja mejo in skrajni rob grajenih posegov. S spoštljivo umestitvijo v obstoječe topografsko ležišče najvišje konične terase v terenu, z nevtralno obliko in s svojo leseno opno poleg razmejevanja predstavlja tudi povezovalni element med urbaniziranim prostorom in odprto krajino.

Enostavno telo objekta arene že na zunaj skozi prosojno fasadno opno nakazuje strukturno dvojnost. Lahkotna lesena skleda rahlo sloni na terenu in obdaja masivno jedro, betonski amfiteater tribun, vsidran globoko pod nivo okoliških tal. Mehkoba vrtenine omogoča nežno umestitev objekta na sam rob naravnega okolja, hkrati pa z geometrično pravilnostjo kroga predstavlja jasno nasprotje organskemu zaledju.

V tlorisu krožna zasnova oboda arene na stiku z zaobljenim pravokotnikom tribun ustvarja mesta razširitve in tako z umeščanjem spremljajočega servisnega programa omogoča oblikovanje prostorskih praznin in zgoščenin. Opna lesenih senčil zagotavlja učinkovito senčenje objekta v poletnih mesecih, v zimskem delu leta, pri nizkem vpadnem kotu sončnih žarkov, pa mogoča neposredno ogrevanje objekta. Z ustreznim razmikom lamel je pri vseh steklenih površinah zagotovljen pogled navzven; odprti del vhodne avle, vzdolž celotne tekaške steze in celo iz VIP lože, je posredno preko steze omogočen pogled na štadion, Krko in Novo mesto nad njo. Pri previsni zasnovi fasadne obloge gre za prevod tradicionalnih načinov zaščite objektov v sodoben jezik. Nagnjena fasada nudi konstruktijsko zaščito lesenim elementom na enak način, kot tradicionalni napušči.

arhitektura

Jože Jaki, Jože Marinko, Darko Plevnik


naročnik

Mestna občina Novo mesto


vrsta projekta

javni natečaj, 2011


površina

11.300 m2 neto