Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Brv čez Krko v Straži

Straža, Vavta vas

2010

Most za pešce in kolesarje preko Krke povezuje prenovljeno sprehajalno pot ob reki na straški strani in šolo v Vavti vasi. Dvignjen nad poplavni nivo se na desnem bregu podaljša na kopno. V likovnem smislu je zato privzel značilnost poteka poti po suhem. Gre za prevod mehke linije poti na nasipu v bolj togo geometrijo jeklenih mostnih nosilcev. Z zalomi ravnih elementov so na mostu ustvarjena mesta razširitve, ki jih sprehajalec doživi kot prostore postanka. Vertikale svetilk te prostore podnevi ponoči označujejo tudi pri pogledu z večje razdalje. Na največji prostor na mostu so navaljene lesene »skale«, ki namesto premoščanja vodne ovire omogočajo posedanje in ležanje ter tako drugačno doživljanje vodnega elementa.

arhitektura

Jože Jaki, Jože Marinko, Darko Plevnik, Isabella Tsiolis


naročnik

Občina Straža


vrsta projekta

neposredno naročilo


dolžina/širina

136m/2,5-5m


foto

Jernej Kokalj