Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Stanovanjski bloki Dunajski kristali

Ljubljana Stožice

2009

Za urejeno poslovno strukturo se formira struktura stanovanjskih objektov med seboj razporejenih v ansambel, ki omogoča tvorbo večjih in manjših parkov in prostorov za igro in bivanje v vrtnem mestu brez motornega prometa.

Gabarit objektov P+2 z ravno streho komunicira z višinami okoliškega grajenega okolja.

Ravne strehe omogočajo proste poglede na hribe, ki jih podčrtavajo horizontale (analogija črtne kode kozolca ,ki s svojimi horizontalami definira presek med ravnino travnika, njive in ozadja hribi).

Osnovni volumni stanovanjskih objektov so podolgovati kvadri. Gladke kamnite ploskve vzdolžnih fasad razgibajo konzolni stekleni volumni balkonov–zastekljenih verand. Ti elementi presegajo tlorisne gabarite in ustvarjajo raznolike fasade glede na posamezne tipe objektov oz raznoliko strukturo stanovanj v objektih.

Severne fasade so odprte, zastekljene dodatno razgibane s pomičnimi paravani uokvirjajo vedute na Kamniške Alpe. Južne fasade so odprte, zastekljene in zaščitene s senčili. Senčniki so delno transparentni in zastirajo steklene površine, obenem pa odstirajo poglede navzven.

arhitektura

Rafael Draksler, Darko Lečnik, Jože Jaki, Jože Marinko


naročnik

Mabra d.o.o.


vrsta projekta

neposredno naročilo, 2009-2011


Površina

23.380 m2 bruto


foto

Miran Kambič, Arhiteka