Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Družinska hiša na Grbini

Ljubljana Vič

2008

Na gosto pozidanem pobočju ljubljanske Grbine se relativno velik volumen novozgrajene družinske hiše umešča na ozko odmerjeno parcelo med ulico in sosednje objekte. Njegova likovna zasnova izhaja iz funkcije in se prilagaja sodobni zasnovi dveh novo zgrajenih večstanovanjskih objektov na vzodni in južni strani gradbene parcele. Osnovni volumen objekta je sestavljen kvader pravilnih oblik z ravno streho in teraso penthausa. Stavbno telo členi kompozicija okenskih in vratnih odprtin, ki z odnosom med polnim in praznim oblikujejo njegovo likovno podobo.


arhitektura

Rafael Draksler, Jože Jaki, Jože Marinko


naročnik

zasebni


vrsta projekta

neposredno naročilo, 2008


površina

500 m2 bruto