Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Natečaj Stožice

Ljubljana

2006

Volumen pritličnega dela poslovne stavbe je oblikovan kot vzdolžni zaslon – zaščita pred hrupom obvoznice. Na pritličnem delu so okoli komunikacijskih jeder oblikovani štirje, štiri etažni objekti, ki rotirajo okoli jeder tako, da zagotovijo usmerjanje pogledov proti Savi in hribom. Zasnova poslovnega dela vzpostavlja enoten izgled objektov višinskega gabarita: 2K+P+4 in omogoča nadaljevanje gradnje strnjene zazidave višinsko za dve etaži nižjega uličnega vogala. Pritlični del poslovnih prostorov je namenjen trgovinam, bankam, gostinstvu, varstvu in uslužnostnim dejavnostim celotnega območja, nadstropni deli pa v večji meri pisarniški poslovni dejavnosti.

Parkirne površine in dostava poslovnega dela so zagotovljeni v dveh kletnih etažah.

Stanovanjski del je zasnovan kot ansambel sedmih večstanovanjskih stavb z medsebojnimi odmiki, glede na etažnost K+P+2. Zazidalne linije sledijo geometriji prostora glede na odprtost pogledov v smeri hribov in Save. Skladno z zamiki ustvarjajo notranje večje in manjše parkovne in igralne površine. Stanovanjske stavbe in zunanji prostori so povezani s potmi, ki omogočajo enakovredno dostopnost do posameznih objektov. Površina pritličja je oblikovana kot vrtno mesto brez prometa. Motorni promet je organiziran v dvoetažni kletni parkirni etaži, z dostopm s servisne ceste ob obvoznici na eni in s Stoženske ceste na drugi strani.

arhitektura

Rafael Draksler, Jože Jaki, Jože Marinko, Darko Plevnik


naročnik

Stožice d.o.o.


vrsta projekta

vabljeni natečaj, 2006


površina

27.000 m2 bruto