Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Prenova počitniške hiše

Piran

2006

Prenova in predelava majhne počitniške hiše, stisnjene med tri sosednje hiše in ozko ulico je zaznamovana s strogimi spomeniško-varstvenimi omejitvami in željami naročnika. Zunanjost hiše je morala ostati nespremenjena, le na altani je dodan pokrit izhod.

Skrajšanje medetažnih plošč med konstrukcijsko sanacijo objekta je omogočilo oblikovanje svetlobnika po vsej širini hiše. Nekdaj najtemnejši, od fasade najbolj oddaljen, del hiše je s tem postal nosilec svetlobe, ki je kljub malemu tlorisu objekta širši kot ulica, na katero se sicer hiša odpira. Skozenj je speljano malo osebno dvigalo brez jaška in minimalne stopnice.

Spalnici v prvih dveh nadstropjih sta zastavljeni klasično, kopalnici pa sta osvetljeni skozi stekleno steno ob svetlobniku. Dnevni prostor v tretjem nadstropju skozi edino veliko okno v hiši nudi pogled proti piranski cerkvi. Na altani se prostor odpre in se čez okoliške strehe raztegne do morja. Spodnja, pritlična etaža je urejena kot kopalnica. Skoznjo nas z ulice povabi slap svetlobe, ki ob originalni kamniti steni pada skozi vse etaže male hiše. Ležeč v brbotalniku pod njim pogled proti nebu zmoti le galeb.

arhitektura

Jože Jaki, Jože Marinko, Darko Plevnik


naročnik

zasebni


vrsta projekta

neposredno naročilo, 2006


uporabna površina

90 m2 neto