Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Stanovanjski bloki Kamnitnik

Škofja Loka

2005

Štiri stanovanjske lamele položene na brežino neposredno pod robom vršne izravnave griča Kamnitnik slonijo na vkopani garaži. Večstanovanjski objekti so, razen v nivoju podzemnih garaž, ločeni in vsak zase tvorijo zaključeno celoto. Pravokotni petetažni kubusi so po višini členjeni v tri dele. Prvo pritličje tvori kamnit podstavek, drugo pritličje in nadstropje sta ometana oziroma obložena z lesom, tretji nivo je steklena mansarda - penthaus, katere obodne stene so pomaknjene navznoter. Vertikalna členitev kompozicije teles rahlja vtis visokih volumnov in nagovarja javen ulični prostor.

arhitektura

Rafael Draksler, Jože Jaki, Jože Marinko, Veronika Ščetinin


naročnik

SGP Tehnik d.d. Škofja Loka


vrsta projekta

neposredno naročilo, 2004-2005


površina

10.000 m2