Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Brv na Loki

Novo mesto

2003

Most je oblikovan v obliki poravnane lesene grede, ki se opira na lahkotne vilice, razvejane v smeri vodnega toka. Škatlasta konstrukcija ustvarja vtis enovitega telesa, oprtega na transparentne podpore in spominja na stare lesene mostove na Krki. Izraz mostne konstrukcije se sklada z arhitekturo načrtovane bližnje čolnarne in naravnim značajem rečnega ambienta. Skladnost med elementi mostne konstrukcije zagotavlja enotna geometrija prečnega prereza, v kateri se oblika nosilne škatle podaljšuje tako na viličaste opornike kot na oba brežna opornika istega prereza. Dostopni elementi mosta so enostavnih oblik in transparentne izvedbe ter v drugačnih gradivih, da ne bi konkurirali arhitekturi mosta.

Stopnice, ki se konzolno opirajo na ab brežni opornik, so izvedene iz vroče cinkanih jeklenega ogrodja in nastopnih mrež. Prav tako se zaradi čimbolj vitkega videza klančina opira na srednji nosilec in v konzoli stanjša proti robovom, ki jih zaključuje zaslon ograje iz vertikalnih, vroče cinkanih jeklenih lamel. Isti motiv se ponovi na izteku mosta v brežni opornik na desnem bregu.

arhitektura

Janez Koželj, Jože Jaki


naročnik

Real Novo mesto


vrsta projekta

neposredno naročilo, 2002-2003


dolžina/širina

90m/3m