Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Ljubljanska tržnica - Krekov trg

Ljubljana

2008

Krekov trg smo do sedaj doživljali kot stranski prostor ob izteku Ciril-Metodovega trga obdan z mogočnimi, starimi platanami, zaradi parkirišča skoraj neprehoden in z mrtvim vogalom proti grajskemu griču. Z izgradnjo vzpenjače je bil ta mrtvi kot reanimiran in cel prostor je dobil novo razvojno os, ki vzpostavlja dinamiko preko celotne površine in jo povzemamo s pokrito ulico med novo in staro Mahrovo hišo. Po ureditvi enotne peščeve površine bo trg berljiv poleg prvotnega še na nov način: kot prostor, vpet med Mahrovo hišo in stavbo gledališča, diferenciran na dva dela, vsak z lastno identiteto.

Z avtobusnim postajališčem je Krekov trg ponovno v vlogi vstopne površine pred vhodom v mesto.

Prazna multifunkcionalna površina na sredini omogoča različne prireditve na prostem. Zgodba vode, ki je sedaj »ujeta« v posodo fontane se tu razširi na »vodno« preprogo sredi trga.

arhitektura

prof.dr. Tomaš Valena, Jože Jaki, Jože Marinko, Urban Švegl, Andrej Valena


naročnik

Mestna občina Ljubljana


vrsta projekta

javni natečaj, 2008