Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Ljubljanska tržnica - Vodnikov in Pogačarjev trg

Ljubljana

2008

Natečajna naloga v skladu s politiko MOL predvideva širitev ter oblikovanje peš con v zgodovinskem centru mesta. Predvidene garažne hiše poskušajo po eni strani reševati problem dostopnosti, po drugi strani pa bodo generirale nov avtomobilski promet v mestu. Da se izognemo dodatni obremenitvi že sedaj preobremenjene Resljeve/Kopitarjeve ulice, bo treba dostope do podzemnih garaž speljati alternativno po Poljanskem nasipu in Streliški ulici, ki imata ugodne navezave na prvi obroč okoli mestnega središča.

Prostor med Plečnikovimi tržnicami in Ciril-Metodovim trgom narekuje ortogonalno strukturo ter uravnovešenost med grajenimi volumni in odprtimi prostori. To dvojno nalogo lahko razreši prizidek k Mahrovi hiši. Rečni prostor med Tromostovjem in Zmajskim mostom je izredno heterogen: podeželjsko razpoloženje Petkovškovega nabrežja meji neposredno na monumentalno potezo benečansko navdihnjenih tržnic. Razvojna usmeritev mestnega središča tu narekuje transparentno urbanizacijo nabrežja, ki valorizira poglede na baročno mestno kuliso in grajski grič. 

Tržni prostor, še posebej nad garažno hišo, je funkcionalno in infrastrukturno izredno obremenjen prostor. To dejstvo se na Vodnikovem trgu primerno odrazi v zasnovi tržne preproge kot tehnično visoko inštalirane in prostorsko večplastne površine. Vse plasti skupaj tvorijo gosto tkivo, ki tudi v času, ko trg ne obratuje, govori o intenziteti namembnosti tržnega prostora.

arhitektura

prof.dr. Tomaš Valena, Jože Jaki, Jože Marinko, Urban Švegl, Andrej Valena


naročnik

Mestna občina Ljubljana


vrsta projekta

javni natečaj, 2008