Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Ljubljanska tržnica - Mesarski most

Ljubljana

2008

Mesarski most že zaradi predvidene širine narekuje tipologijo »trga nad vodo« kot jo je v Ljubljani vpeljal Plečnik s Tromostovjem in Čevljarskim mostom. Četudi most ne bo pokrit, naj bo prostorski volumen nad vodo, kot pri drugih dveh jasno definiran. Na Mesarskem mostu to nalogo prevzame mreža svetilk.

Mesarski most se umešča v pregleden in kot zaključena enota prepoznaven rečni prostor med Zmajskim mostom in Tromostovjem. V tem prostoru bomo vse tri mostove nujno zaznavali tako rekoč sinhrono, v jasnih medsebojnih razmerjih. Zato je pomembno, da lahko kljub vsem konstrukcijskim in arhitekturno-stilističnim razlikam mostovi na fundamentalni ravni stopijo v dialoško razmerje. Menimo, da se ta dialog primerno vzpostavi na ravni arhaičnega motiva nosilnega oboka čez vodo. Poleg klasično masivnega starega Frančiškanskega mostu, Plečnikove različice peščeve brvi s poligonalno fasado in stopnicami na spodnji nivo, ter elegantnega loka Zmajskega mostu se Mesarski most v prostor umešča z asimetričnim jeklenim lokom, ki nosi tanko betonsko ploščo.

Asimetrični lok logično sledi nesorazmernosti obeh bregov: čvrsto zasidran v masivnem volumnu Plečnikovih tržnic se kot jezik steza na nižje ležeče in transparentno oblikovano ter diferencirano profilirano Petkovškovo nabrežje. Asimetričnost je po eni strani odgovor na različnost obeh bregov, po drugi strani pa ponazarja dejstvo, da se tržna dejavnost iz desnega brega preko mostu širi na Petkovškovo nabrežje.

arhitektura

prof.dr. Tomaš Valena, Jože Jaki, Jože Marinko, Urban Švegl, Andrej Valena


naročnik

Mestna občina Ljubljana


vrsta projekta

javni natečaj, 2008