Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Družinska hiša na Polici - Obilje frčad

Gradišče pri Grosupljem

2007

Družinska hiša, postavljena na kamnitem in delno vkopanem podstavku, sledi tradicionalnim razmerjem tlorisnega gabarita z vzdolžno položeno dvokapno streho. Na južno stran se dnevni bivalni prostori z velikimi steklenimi površinami odpirajo preko lesene terase proti zeleni dolini in gričevju v daljavi. V naseljenem podstrešju so poleg spalnice in servisnih prostorov na južno stran nanizane štiri otroške sobe, po naročnikovi zahtevi s čimbolj enakimi pogoji. Vsaka soba zgornje etaže se z veliko enokapno frčado odpira v naravo. Netradicionalna-asimetrična oblika frčad vsaki sobi poleg obilja svetlobe in dvostranske orientacije zagotovi tudi zadostno mero intimnosti. V otroških sobah se pisalna miza nadaljuje v okensko polico in se pri odprtem oknu lahko spremeni v majhno zasteklejno loggio. Med izvedbo se je projekt oddaljil od prvotnih načrtov in zgrajena hiša ne odraža izhodiščnega koncepta.

arhitektura

Jože Jaki, Jože Marinko, Darko Plevnik


naročnik

zasebni


vrsta projekta

neposredno naročilo 2006, izvedba z izdatnimi spremembami


površina

630 m2 bruto